פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של “טכנו מרקט”.
“טכנו מרקט” לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. “טכנו מרקט” תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתב, רק אם אישרת קבלת דואר זה.
ג. “טכנו מרקט” מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד “טכנו מרקט” ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

דילוג לתוכן